DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Ốc Vertu

300.000 đ


Gốm Vertu

7.500.000 đ


Bàn Phím Vertu

3.000.000 đ


Kính Sapphire Vertu

25.000.000 đ


Sửa Vertu

3.000.000 đ


Thay Vỏ Vertu

3.000.000 đ


Thay Da Vertu

3.000.000 đ


Sửa bệnh không nhận sim

1.500.000 đ


Vỏ Vertu Vàng Khối

130.000.000 đ


Mạ Vàng Vertu

20.000.000 đ